Tisztelt leendő vásárló,látogató!

Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - a termékeink internetes Állatenyésztőshop webáruház-ban történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket tartalmazzák.Megrendelés előtt felhívjuk szives figyelmét,olvassa el a vásárlási, szállítási feltételeket,hogy tudomást szerezzen a megrendeléssel illetve szállítással kapcsolatos feltételeket. Amennyiben bármilyen kérdése lenne a termékekkel,vásárlással ,egyébb problémával  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   e-mail címen tájékoztatást kérhet illetve kap.

Az itt leírt Feltételek tartalmazzák az áru  megrendelésének  pontos  szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit. A jelen Feltételek meghatározzák az Eladó mint 
Ifj Nádházi Albert egyéni vállalkozó az Állattenyésztőshop Webáruház üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

A Vevő az Állattenyésztőshop Webáruház-ban a képernyőjén megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek elismeri  a jelen Feltételeket.

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha az állattenyésztőshop Webáruház-at a korábbiakban már használta. 


A szerződés létrejötte 
A szerződés nyelve Magyar.


Az állatenyésztőshop Webáruház használata során nem jön létre jogviszony a Vevők és Ifj.Nádházi Albert egyéni vállakozó  között.

Az Állattenyésztőshop Webáruház-ban leadott megrendelést a rendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó,Ifj. Nádházi Albert egyéni vállalkozó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék már kifutott vagy nincs készletében. 
Szállítási feltételek 

Az eladásra  kínált termékekhez tartozó" felirat /zöld szín 1 rublikában "azt jelzi, hogy a kiválasztott tétel, a kért termékek maximum 5 munkanapon belül megérkeznek Önhöz. (amely határidőbe a megrendelés elküldésének napja nem számít be)Abban az esetben is fel tudjuk venni a rendelést, ha piros rublika  "rendelhető" a termék státusza, ebben az esetben a szállítás hosszabb ideig elhúzódhat. Megrendelését visszaigazoljuk, az áru beérkezéséről értesítjük.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő az Állattenyésztő shop Webáruház-ban megrendelt terméket az Eladótól átvette.
Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat és tájékozatókat, a termék Jótállási jegyét és a számlát. 


A szállítás, fizetés és teljesítés költségei:

Az  Állattenyésztő shop Webáruházban feltüntetett eladási árak bruttó árak,melyek minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót-, de a szállítási díjat nem tartalmazzák. Az Eladó az árak - Vevőknek küldött előzetes értesítés nélküli - megváltoztatásának jogát fenntartja. A Vevők a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatják meg a megrendelőlapon feltüntetett termékeket. 
Amennyiben kiszállítást választ akkor a megrendelés visszaigazoláson külön tételként feltüntetik ha van plusz kiszállítási költség. A Állattenyésztő shop Webáruházban a Vevő számára jól látható helyen fel vannak tüntetve a termék kiszállításának költségei is a "Házhozszállítás" menüpontban. 

A termékek árának kifizetési módja az utánvét. Az utánvét az jelenti hogy a termékek árának, illetve a házhozszállítás díjának kifizetése készpénz fizetéssel, a Termék átvételekor esedékes. Az átadásra a termék árának megfizetése után kerül sor.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül. 


A jótállás (garancia) és a szavatosság 

Az Állattenyésztőshop Webáruház-ban megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség átadó az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy az Állattenyésztőshop Webáruház-ban megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül.
Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.

Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg.

A Vevő által a termékek esetleges meghibásodása estén igénybe vehető javítószolgálati egységek felsorolását és címét a termékekkel együtt átadott Jótállási jegy tartalmazza.


Egyéb jótállások (garanciák) kizárása 

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve. termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, Ifj.Nádházi Albert ev.. semminemű egyéb garanciát nem vállal, illetve kifejezetten megtagad minden további garanciát. 

A felelősség korlátozása

Ifj.Nádházi Albert. nem vállal felelősséget az Állattenyésztőshop Webáruház weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.

A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között - nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott. 

A viszonteladás 

Az állattenyésztőshop  Webáruházban történő vásárláskor a Vevő nem szerez jogot arra, hogy a terméket harmadik személyek számára értékesítse. 


A fogyasztókat megilleti az  elállási jog.

a.) A Vevő a szerződéstől ez árú átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül, indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 napon belül részünkre megküldeni, e-mailen,postai úton. 


A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a Termékhez mellékelt és az Eladótól átvett tételt,tartozékot, eredeti csomagolásban. A elállás esetén a vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terhelheti. 
 Visszaküldés esetén portósan, utánvételesen küldött terméket nem áll módunkban átvenni.b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen ,sérült állapotban adta át a Vevő részére (ilyenkor az adott márkaszerviz bevizsgálásának nyilatkozata szükséges), a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését  abban az esetben az Eladó a terméket kicseréli. A szervizek címe az eredeti garanciajegyen fel vannak tüntetve amit a vevő a vásárláskor megkapot. Termékek szerinti csoportosításban találhatók a márkaszervizek akik megállapítják hogy gyári hibás a termék amit a kereskedő értékesített. 


Egyéb feltételek 

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. 

Cégadatok:
Ifj.Nádházi Albert  egyéni vállakozó
Székhely: 4150 Püspökladány,Bányász utca 15/3
Adószám: 47777987-2-29
Közösségi adószám: HU 47777987
Nylivántartási szám: 3924600
Telefonszám: 06309287524,06302996067
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kapcsolattartó: Ifj.Nádházi Albert